Regulamin

REGULAMIN WYNAJMU APARTAMENTÓW 1. Rezerwacji apartamentu dokonuje się: - wypełniając formularz rezerwacyjny na stronie www.apartament21.pl - telefonicznie pod nr 609 00 48 77 Klient otrzymuje potwierdzenie terminu rezerwacji mailem lub telefonicznie, z podaniem numeru konta bankowego, na które zobowiązany jest dokonać wpłaty opłaty rezerwacyjnej, w wysokości 30% ceny najmu lub wpłaty całości kwoty. Wpłata opłaty rezerwacyjnej jest potwierdzeniem dokonania rezerwacji. 2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. 3. W przypadku rezygnacji z rezerwacji apartamentu wcześniej niż 3 dni przed datą przyjazdu, Klient otrzymuje zwrot wpłaconej zaliczki. Po tym terminie zaliczka nie podlega zwrotowi. 4. Zaliczkę lub wpłatę całości opłaty za wynajem apartamentu należy dokonać na konto: 5. Rezerwacja LAST MINUTE oznacza rezerwację dzień przed lub w dniu przyjazdu. W przypadku rezerwacji LAST MINUTE opłata rezerwacyjna nie jest pobierana. Podczas przekazania kluczy Klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty za pobyt. Po złożeniu rezerwacji mailem konieczne jest potwierdzenie telefoniczne rezerwacji w ciągu 2 godzin pod numer tel. 609 00 48 77. Brak potwierdzenia telefonicznego rezerwacji jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy najmu apartamentu. 6. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 pierwszego dnia pobytu do godziny 11:00 ostatniego dnia pobytu. Istnieje możliwość ustaleń indywidualnych. Przekazanie kluczy do apartamentu następuje w ustalonym miejscu i godzinie. Jeżeli Klient nie może dotrzeć na ustaloną wcześniej godzinę, powinien niezwłocznie poinformować o tym pracownika firmy Apartament21 dzwoniąc pod nr tel.: 609 00 48 77. 7. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry w momencie przekazania kluczy. 8. W cenie wynajmu apartamentu wliczone są opłaty za wodę, prąd, ogrzewanie oraz sprzątanie końcowe ( nie obejmuje zmywania naczyń). Zdanie klucza w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z pracownikiem Apartament21. 9. Apartament21 zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy osobie będącej pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowującej się agresywnie przez co stanowiącej bezpośrednie zagrożenie dla osób i mienia. 10. Liczba osób przebywająca w apartamencie nie może być wyższa niż liczba podana podczas rezerwacji. Jeżeli ilość osób jest większa niż podana w rezerwacji, Apartament21 może zażądać dodatkowej opłaty. 11. Na życzenie Klienta dostarczamy łóżeczko dziecięce do apartamentu. Potwierdzenie musi nastąpić podczas rezerwacji. 12. Zabrania się przebywania zwierząt w apartamencie. 13. Wszyscy Goście są zobowiązani do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania ciszy nocnej od godz. 22:00 do 6:00. 14. Organizowanie w apartamencie imprez towarzyskich jest zabronione. 15. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. W przypadku złamania zakazu Klient zapłaci karę w wysokości 250 zł. 16. W przypadku zagubienia kluczy do apartamentu Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty 250 zł. 17. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia pilota do hali garażowej Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty 200 zł. 18. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania pracownika firmy Apartament21 o wszystkich usterkach powstałych w apartamencie. Za usterki i uszkodzenia powstałe z winy Klienta zostanie pobrana adekwatna rekompensata pieniężna. 19. Dane Klientów będą wykorzystywane jedynie w celu rezerwacji apartamentu. 20. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, Apartament21 zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi innego apartamentu, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji. 21. Zabrania się publikowania zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych, wytworzonych w apartamentach, które mogą naruszyć dobre imię Apartament21.